બેનર-1

રાઇઝિંગ સ્ટેમ ગેટ વાલ્વ અને નોન-રાઇઝિંગ સ્ટેમ ગેટ વાલ્વ વચ્ચેનો તફાવત

સ્ટેમ પર તફાવત

રાઇઝિંગ સ્ટેમ ગેટ વાલ્વ લિફ્ટ પ્રકાર છે, જ્યારે નોન-રાઇઝિંગ સ્ટેમ ગેટ વાલ્વ લિફ્ટ પ્રકાર નથી.

ટ્રાન્સમિશન મોડમાં તફાવત

રાઇઝિંગ સ્ટેમ ગેટ વાલ્વ એ એક હેન્ડવ્હીલ છે જે અખરોટને સ્થાને ફેરવવા માટે ચલાવે છે, અને વાલ્વ સ્ટેમને સ્વીચ પૂર્ણ કરવા માટે રેખીય રીતે ઊંચો અને નીચે કરવામાં આવે છે;નોન-રાઇઝિંગ સ્ટેમ ગેટ વાલ્વ એ હેન્ડવ્હીલ છે જે વાલ્વ સ્ટેમને ફેરવવા માટે ચલાવે છે, અને સ્વીચ પૂર્ણ કરવા માટે ઉપર અને નીચે જવા માટે ગેટમાં થ્રેડો છે.

વ્યવહારિકતામાં તફાવત

નોન-રાઇઝિંગ સ્ટેમ ગેટ વાલ્વના સ્ટેમના થ્રેડને લ્યુબ્રિકેટ કરી શકાતું નથી, અને તે સીધા માધ્યમના સંપર્કમાં છે, અને તેને કાટખૂણે કરવું સરળ છે અને નુકસાન પહોંચાડે છે.વધતા સ્ટેમ ગેટ વાલ્વથી વિપરીત, તેનું માળખું સ્ટેમના લુબ્રિકેશનમાં મદદરૂપ થાય છે, તેથી વધતા સ્ટેમ ગેટ વાલ્વ વધુ વ્યવહારુ છે અને તેનો ઉપયોગ વધુ વ્યાપક છે.

સ્ક્રુ વચ્ચેનો તફાવત

રાઇઝિંગ-સ્ટેમ ગેટ વાલ્વ સ્ક્રૂ જોઈ શકે છે, પરંતુ નોન-રાઇઝિંગ સ્ટેમ ગેટ વાલ્વ સ્ક્રૂ જોઈ શકતો નથી.

ઇન્સ્ટોલેશન જગ્યામાં તફાવત

વધતા સ્ટેમ ગેટ વાલ્વને ઇન્સ્ટોલેશન માટે મોટી જગ્યાની જરૂર પડે છે કારણ કે વાલ્વ સ્ટેમ લિફ્ટિંગ પ્રકાર છે;નોન-રાઇઝિંગ સ્ટેમ ગેટ વાલ્વ એ નોન-લિફ્ટિંગ પ્રકાર છે અને તે માત્ર ફરે છે, તેથી ઇન્સ્ટોલેશન સ્પેસ માટે થોડી જરૂરિયાત નથી.
નવું2


પોસ્ટનો સમય: ઑક્ટો-18-2021